Menedżer w kulturze też może po ludzku

„Bardzo ważne jest polepszenie komunikacji między poszczególnymi komórkami Instytutu, zwłaszcza zacieśnienie współpracy między komórkami programowymi a pozostałymi jednostkami – księgowością, działem zamówień publicznych, zespołem administracyjnym. Ważna jest też dobra współpraca zespołów muzeum, wydawnictwa, działu koncertowego, działu promocji, itd. Osoby tworzące Instytut sprawdziły się w czasie przygotowań i realizacji obszernego programu Roku Chopinowskiego. To bardzo kompetentny zespół. Teraz potrzeba wytyczenia jasnych celów działania i pewnych starań, by wszyscy się z nimi identyfikowali (podkreślenie autora). Próbuję już działać w tym kierunku. Niektóre dziedziny wymagają wsparcia silniejszego, na przykład działania promocyjne, potrzebne jest także zbliżenie prac na rzecz Konkursu Chopinowskiego i festiwalu „Chopin i jego Europa”. Czytaj dalej „Menedżer w kulturze też może po ludzku”